Brand Lift, bir markanın bilinirliği ve tüketici algısı üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla kullanılan bir pazarlama araştırma türüdür. Brand lift çalışmaları çoğu zaman bir reklam kampanyasının veya bir pazarlama etkinliğinin...
ROAS ve ROI bir işletmenin pazarlama ve reklam harcamalarının performansını veya etkinliğini ölçmek için kullanılan en önemli metriklerdendir. Bu metriklerin sonuçları doğrultusunda kampanyalarda ve yatırım çalışmalarında optimizasyonlar yapılabilmektedir.   Roas...
Google Ads’in en yeni kampanya modellerinden olan Demand Gen kampanyası potansiyel müşterilerin ya da müşterilerinizin işletmeniz hakkında bilgi edinmesini veya marka bilinirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmanızı sağlayan bir kampanya...