Brand Lift, bir markanın bilinirliği ve tüketici algısı üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla kullanılan bir pazarlama araştırma türüdür. Brand lift çalışmaları çoğu zaman bir reklam kampanyasının veya bir pazarlama etkinliğinin...