swot analizi nedir

SWOT analizi nedir, neden önemlidir? Nasıl yapılır? SWOT analizi hakkında bilgi sahibi olmak için bu yazıyı okuyabilirsiniz.

 

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi, hem işletmeler hem de bireyler için oldukça önemli olan bir analiz yöntemidir. Gelişmiş bir strateji elde edebilmek, organizasyon için önemli adımlar atarken yapılacak işe ya da başlanacak projeye dair olumlu ve olumsuz faktörleri detaylı şekilde belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Swot; Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Opportunities (fırsatlar) ve Threats (tehditler) başlıklarından oluşur. SWOT analizi, tüm bu faktörlerin işletmeniz veya organizasyonunuzun işleyişini nasıl etkileyebileceğini daha iyi analiz etmenizi sağlamaktadır.

 

SWOT Analizi Neden Önemlidir?

Swot analizi, işletmenizin performansıyla ilgili olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumları analiz etmenize ve riskli süreçlere, tehditlere karşı daha hazırlık olmanızı olanak sağlar. SWOT analizinin işletmenize en uygun şekilde planlanması oldukça önemlidir. Çünkü çıkan analizler sonucunda belirlenecek olan stratejiler işletmenizin hedeflerini ve işletmenizin geleceğini etkileyecektir.

 

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

Swot analizinde güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerle 4 sütun içeren bir tablo oluşturuluyor. Ardından bu 4 unsur ayrı ayrı inceleniyor. Çıkarılan sonuçlar, analizler doğrultusunda işletmeniz için bir strateji haritası oluşturuyorsunuz.

 

Güçlü Yönler

Güçlü yönler; Swot analizinde rakiplerden farklı ve sizlerin kuvvetli olduğu alanları anlamak için analiz edilen bölümdür. İşletme ya da bireylerin gelişimlerini takip etmek, başarılarını ortaya koymak ve yeni stratejiler geliştirmek için önemli bir rol oynamaktadır. Güçlü yönleri keşfetmek için sorulması gereken sorulardan bazıları şu şekilde:

 • Rakiplerinize göre avantajlarınız nelerdir?
 • İnovasyona açık yeni ürün veya hizmetler ortaya çıkarabiliyor musunuz?
 • İşletmenizdeki personel kadrosu hedeflerine ulaşabiliyor mu?
 • Personellerin bilgi ve becerileri yüksek mi?
 • Müşteri memnuniyeti ne oranda karşılanıyor?
 • Personellerinizin çalışma motivasyonunu koruyor musunuz?
 • Ürün ya da hizmetlerinizi öne çıkaran özellikler nelerdir?
 • Rakipleriniz, hangi yönlerinizin güçlü olduğunu düşünüyor olabilir?

 

Zayıf Yönler

Zayıf yönler; bireylerin ya da işletmelerin eksik olduğu, geliştirilmesi gereken konuları ortaya çıkarmaktadır. Zayıf yönlerin belirlenmesi için sorulması gereken bazı sorular ise :

 • Başarısız olunan projeler nelerdir?
 • İşletmenin hangi departmanlarındaki görevler başarısızlıkla sonuçlandı?
 • Rakiplere göre zayıf kalınan yönler nelerdir?
 • Personellerin düzenli çalışma, zaman yönetimi ve iletişim becerileri konusunda problemleri bulunuyor mu?
 • İşletmedeki personellerin bilgi ve becerileri yeterli seviyede mi?
 • Rakiplerimizin farkında olduğu zayıf yönlerimiz neler olabilir?
 • Teknolojik gelişmelere adaptasyon konusunda nasıl sorunlar yaşıyorsunuz?
 • Ürün ya da hizmetlerinizin zayıf noktaları nelerdir? Geliştirilmesi gereken yönleri var mı?

 

Fırsatlar

Fırsatlar; işletmelerin ve bireylerin bulundukları durumundan ileriye gitmeleri, gelişmeleri için oldukça önemlidir. Swot analizinde fırsatların ne olduğunu belirlemek için sorulması gereken bazı sorular:

Hedef müşteri kitlesini artırmanın yeni ve farklı bir yöntemi var mı?

 • Rakiplerin zorlandığı konuların nasıl üstesinden gelinebilir ve farklılaşılabilir?
 • Daha geniş bir pazar payı elde edebilmek için hangi stratejiler ile ilerlenmeli ya da hangi stratejiler geliştirilmeli?
 • Ürün ya da hizmetleriniz, gelecekte doğabilecek ihtiyaç ve talepleri karşılayacak özelliklere sahip mi?
 • Yeni teknolojik gelişmeleri, kendi iş süreçlerinize ve hizmetlerinize nasıl dâhil edebilirsiniz?
 • Rakiplerinizin zayıf gördüğü yönlerinizi kendi avantajınıza nasıl çevirebilirsiniz?

 

Tehditler

Tehditler; bireylerin ya da işletmelerin karşı karşıya kalabileceği risklerin analiz edilmesidir. Swot analizinde tehditlerin farkında olmak için sorulması gereken bazı örnek sorular:

 • Bir ürün ya da hizmet sunarken ne tür engeller ile karşılaşılabilir?
 • Rakiplerin yaşadığı problemler nelerdir?
 • Sektördeki yeniliklere ne kadar adapte olunuyor?
 • Personeller ilgili proje için yetkin mi?
 • Zayıf yönlerinizin şirketiniz için tehlike oluşturacak durumlara dönüşme ihtimali var mı?
 • Rakiplerinizin sizden öne geçmek için yapacağı hamlelere ne kadar hazırlıklısınız?
 • İleride yaşanabilecek bir ekonomik krize karşı önlem alıyor musunuz? Ne kadar hazırlıklısınız?

 

Swot Analizi Faydaları

Çalışanların ya da işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini analizi edip potansiyellerini keşfetmelerini, fırsatları değerlendirmelerini ve ortaya çıkabilecek tehditlere karşı önlem almaya yönelik çalışma yapmayı sağlamaktadır. Bu analiz sonrasında daha temkinli bir strateji geliştirerek yeni hedefler belirleyen işletmeler ya da bireyler başarıya çok daha rahat ulaşıyor. Etkili bir Swot analizi çıkarmak ciddi oranda hem ekonomik açıdan avantaj elde etmeye hem de zaman tasarrufu yapmaya yaramaktadır. 

SWOT analizi, bir tabloyu dörde bölerek yerleştirilen; güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin detaylı şekilde karşılaştırılması sonucunda geleceğe yönelik plan ve strateji oluşturma amacı ile gerçekleştirilen bir analiz çalışmasıdır. Swot analizi sayesinde güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek, fırsatların farkına varmak ve bu fırsatlardan yararlanmak, tehditleri incelemek ve ortaya çıkabilecek risklere karşı önlem alma imkanını elde ediyorsunuz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir