roas ve roi

ROAS ve ROI bir işletmenin pazarlama ve reklam harcamalarının performansını veya etkinliğini ölçmek için kullanılan en önemli metriklerdendir. Bu metriklerin sonuçları doğrultusunda kampanyalarda ve yatırım çalışmalarında optimizasyonlar yapılabilmektedir.

 

Roas ve Roi Nedir?

ROAS, Reklam Harcamalarının Getirisi (Return on Advertising Spend) anlamına gelir. Bir reklam kampanyasının gelir getirisini ölçmek için kullanan bir metriktir. ROAS, bir reklam kampanyasından elde edilen gelirin, harcanan reklam bütçesine oranına eşittir.

ROI, Yatırım Getirisi (Return on Investment) anlamına gelir. Bir işletmenin genel yatırımlarının karlılığını ölçmek için kullanılmaktadır. ROI, bir yatırımın getirisinin, yatırımın maliyetine oranına eşittir.

 

ROAS ve ROI Arasındaki Fark Nedir?

ROAS ve ROI arasındaki fark:

  • ROAS’ın yalnızca reklam harcamalarının getirisini ölçerken, ROI’nın genel yatırımların verimliliğini belirlemesidir. 
  • ROAS, bir işletmenin reklam kampanyalarının başarısını değerlendirmede daha spesifik bir metriktir. 
  • ROI ise; bir işletmenin genel pazarlama stratejisinin başarısını değerlendirmede kullanılan, daha genel bir metriktir.

 

ROAS ve ROI Nasıl Hesaplanır?

ROAS Hesaplama

ROAS = (Gelir / Reklam Bütçesi) * 100 veya ROAS = (Gelir / Reklam Bütçesi) formülleriyle hesaplanır.

Örneğin, bir işletmenin bir reklam kampanyasına 50.000 TL harcadığını ve bu kampanyadan 300.000 TL gelir elde ettiğini düşünelim. Bu durumda, işletmenin ROAS’ı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

ROAS = (300.000 TL / 50.000 TL) * 100

ROAS = %600 ya da 

ROAS = (300.000 TL / 50.000 TL)

ROAS = 6

Bu durumda, işletmenin her 1 TL reklam harcamasına karşılık 6 TL gelir elde ettiği ortaya çıkmaktadır.

 

ROI Hesaplama

ROI = Kar(Gelir-Maliyet) / Maliyet * 100 veya ROI = Kar(Gelir-Maliyet) / Maliyet formülleriyle hesaplanır.

Örneğin, bir işletmenin bir kampanya yatırımına 50.000 TL harcadığını ve bu kampanyadan 300.000 TL gelir elde ettiğini varsayalım. Bu durumda, işletmenin ROI’sı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

ROI = ((300.000-50.000) / 50.000 TL) * 100

ROI = %500

ROI = (300.000-50.000) / 50.000 TL

ROI = 5

Bu durumda, işletmenin her 1 TL yatırımına karşılık 5 TL gelir elde ettiği söylenebilir.

 

ROAS ve ROI’nin Önemi

ROAS ve ROI, bir işletmenin pazarlama ve reklam stratejilerinin etkinliğini ölçmek için olan en önemli metriklerdir. Bu metrikler, işletmelerin yatırımlarının geri dönüşümünü (ROI) artırmasına yardımcı olabilir.

Yüksek ROAS ve ROI değerleri, bir işletmenin pazarlama ve reklam stratejilerinin ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Bu değerler, işletmelerin reklam bütçelerini daha verimli bir şekilde kullanmalarına ve optimizasyonlarını bu doğrultuda yapmalarına olanak sağlar.

Düşük ROAS ve ROI değerleri, bir işletmenin pazarlama ve reklam stratejilerinin iyileştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu değerler, işletmelerin reklam kampanyalarını yeniden tasarlamalarına veya pazarlama hedeflerini yeniden belirlemelerine hatta bazı durumlarda strateji değişikliğine gidilmesi gerektiğini anlamamıza yardımcı olur.

ROAS ve ROI’nin her ikisi de, bir işletmenin finansal performansını değerlendirmede oldukça önemli metriklerdir. Bu metrikleri kullanarak, işletmeler pazarlama kampanyalarının ve yatırımlarının etkinliğini ölçebilir ve performanslarını iyileştirmek için gerekli önlemleri alacak şekilde optimizasyonlar yapabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir